Öst media

Webbsida

Att Öst Media förmedlar lokala nyheter till privatpersoner är känt men långt ifrån alla känner till den stora bredd som ÖM hjälper företag med inom marknadsföring. Dels via egenägda kanaler så som nyhetsmedier och DOOH men också via externa kanaler så som Google och Facebook. Öst Media håller i utbildningar, lägger upp strategier, skapar innehåll och kampanjer i de kanaler som passar bäst för kundens mål.

Fluid tog fram en sajt som presenterar Öst Media företagsmarknad och positionerar dem som en helhetsleverantör. Hemsidan visar case från tidigare uppdrag och förmedlar insikter inom marknadsföring. Hemsidan fungerar som en grund för övrig marknadsföring och innehållet sprids i Öst Medias andra kanaler i syfte att stärka bilden av ÖM som en trygg, kreativ, mångsidig och skicklig aktör på den kommersiella marknaden. Dessutom samlar hemsidan målgruppsdata från besökaren och skapar leads åt försäljningsavdelningen. Fluid tog samtidigt fram Öst Medias marknadsstrategi och skapade en imagefilm.

Slide NÄSTA CASE STIGA